เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานถามตอบ

Fix Wireless Terminal (FWT) และ GSM Gateway ต่างกันยังไง?

Fix Wireless Terminal (FWT) และ GSM Gateway เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกันในหลายๆ ด้าน แต่มีจุดประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง ดังนี้:

Fix Wireless Terminal (FWT)

  1. การใช้งานพื้นฐาน: FWT เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงสัญญาณมือถือให้สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์บ้านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์พื้นฐานอื่นๆ ได้โดยตรง
  2. วัตถุประสงค์หลัก: ใช้เพื่อให้โทรศัพท์บ้านสามารถใช้เครือข่ายมือถือในการโทรเข้า-ออกได้ ทำให้ไม่ต้องมีสายโทรศัพท์พื้นฐาน
  3. การติดตั้ง: มักจะง่ายและตรงไปตรงมา เพียงใส่ซิมการ์ดจากเครือข่ายมือถือที่ต้องการใช้เข้าไปในอุปกรณ์ FWT และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บ้าน
  4. การประยุกต์ใช้: มักใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีบริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือมีการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานไม่ดี

GSM Gateway

  1. การใช้งานพื้นฐาน: GSM Gateway ใช้สำหรับแปลงสัญญาณมือถือให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (PBX) หรือระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต (VoIP) ได้
  2. วัตถุประสงค์หลัก: ใช้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือกับระบบโทรศัพท์องค์กรหรือระบบ VoIP ทำให้สามารถเลือกใช้เครือข่ายที่มีค่าโทรถูกหรือคุ้มค่าที่สุดได้
  3. การติดตั้ง: อาจซับซ้อนกว่าการติดตั้ง FWT เล็กน้อย เนื่องจากต้องเชื่อมต่อกับระบบ PBX หรือ VoIP ขององค์กร
  4. การประยุกต์ใช้: มักใช้ในองค์กรธุรกิจหรือสถานประกอบการที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการโทร หรือเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบโทรศัพท์

สรุปความแตกต่างหลัก:

  • Fix Wireless Terminal: เน้นการใช้งานสำหรับโทรศัพท์บ้านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่ที่ไม่มีสายโทรศัพท์พื้นฐานหรือมีการให้บริการไม่ดี
  • GSM Gateway: เน้นการใช้งานร่วมกับระบบ PBX หรือ VoIP เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือกับระบบโทรศัพท์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ