เซนเซอร์บีมไม้กั้นรถยนต์ขนาดเล็ก

เซนเซอร์บีมไข่ Single Infrared Beam Sensor

เซ็นเซอร์บีมไข่เป็นเซ็นเซอร์ Infrared โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย สำหรับในระบบงานต่างๆ โดยนิยมใช้กันในงาน ระบบรักษาความปลอดภัย หรือ ระบบกันขโมย เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน กรณีมีผู้ผ่านช่องทาง และอุปกรณ์จะสั่งให้ระบบควบคุมทำงาน การติดตั้งไม่ซับซ้อน นำอุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็นตัวรับและตัวส่งติดตั้งในระดับแนวเดียวกันเพื่อให้แสงยิงถึงกันโดยระยะการติดตั้งที่ดีที่สุดควรสูงจากระดับพื้น 20 เซนติเมตร นอกจากนี้เซนเซอร์บีมไข่ยังสามารถประยุกต์ทำงานได้หลากหลาย เช่น

 

 เซ็นเซอร์บีมไข่ใช้งานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัย

ประตูอัตโนมัติ

สามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์กันหนีบควบคู่กับระบบประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบหรือปิดลงของประตูเมื่อมีวัตถุตัดแสงเลเซอร์ และประตูจะปิดก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นผ่านประตูไปไป

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ใช้ป้องกันการตกของไม้ โดยสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อควบคุมการตกของไม้กั้นรถได้ หลักการทำงานคือ หากมีรถขวางเซ็นเซอร์ ไม้กั้นจะถูกตรึงไว้ไม่ตกลงมาใส่รถ ไม้กั้นจะตกก็ต่อเมื่อรถขับผ่านเซนเซอร์ไป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม้ฟาดกับรถ

ระบบกันขโมย

ใช้ติดตั้งบริเวณทางเข้าออกบ้าน เช่นประตูรั้ว ประตูบ้าน หน้าต่าง ช่องทางอื่น ๆ โดยหากมีการส่งสัญญาณ ให้แจ้งเตือนในแบบใด แบบหนึ่ง เพื่อให้สามารถรู้ได้ว่ามีการเข้าออก เช่น หากต่อกับกล้องวงจรปิด เมื่อมีการผ่าน ให้บันทึกภาพ สำหรับรุ่นใหม่ ๆ สามารถโทรเข้ามือถือเพื่อแจ้งเตือนได้อีกด้วย

ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ

กรณีใช้กับห้องนอนเด็ก หรือ โรงแรม สามารถใช้หลักการ หากมีการเดินตัดสัญญาณหรือแสงเซนเซอร์ ให้ไฟตามทางเดินเปิดเป็นเวลาตามที่กำหนดเป็นต้น โดยอาจติดตั้งในหลาย ๆ จุด เพื่อให้รองรับการเปิด ที่นานขึ้น เมื่อเดินผ่านสัญญาณ

ระบบ Fire Alarm

ใช้ติดตั้งกับระบบ Fire Alarm ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้มีการแจ้งเตือนการเข้าออก หรือแจ้งเปิด-ปิด เป็นต้น