นาฬิกายาม Guard Tour เช็กเวลาการทำงาน

นาฬิกายาม Guard Tour

ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่พักอาศัย หมู่บ้านคอนโดมิเนียม ต่าง ๆ หรือแม้แต่บริษัท ออฟฟิศ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และองค์กรนั่นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความมั่นคงและความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ ตัวเลือกที่จะทำให้สถานที่นี้ปลอดภัยคงหนีไม่พ้นการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อมาคอยตรวจตรา ดูแลทรัพย์สินให้กับองค์กร แต่ในกรณีนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากพอ เนื่องด้วยมีเหตุการณ์ที่ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำงานไม่เข้มงวดพอ เพราะอาจจะมีการอู้งาน แอบหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้เกิดการนำนวัตกรรมนี้ ที่เรียกว่า Guard Tour หรือ นาฬิกายาม มาใช้เป็นเครื่องมือคอยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้

นาฬิกายาม หรือ Guard Tour เป็นระบบควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเดินตรวจตรายังตำแหน่งหรือพื้นที่ต่าง ๆที่ได้ถูกกำหนดไว้ และสามารถบันทึกรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานได้อย่างครบถ้วน เช่น สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ระบุตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงสามารถระบุเหตุการณ์ที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ จุดไหน เวลาใดระบุจุดได้อย่างชัดเจน

นาฬิกายามระบบควบคุมการทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หลักการทำงานของนาฬิกายาม คือ ยามหรือผู้รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นคนพกนาฬิกายาม ที่มีลักษณะคล้ายกระบอกไฟฉายเดินไปยังบริเวณที่เราติด Tag (เหรียญ 125 K ขึ้นไป) ไว้ เมื่อเดินมาถึงจุดที่กำหนด นาฬิกายามจะบันทึกข้อมูลจาก Tag ที่ติดตั้งเพื่อบันทึกเวลา เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่นั้นเดินไปตรวจ ณ จุดนั้นจริง ๆ ซึ่งเราสามารถติดตั้ง Tag กี่จุดก็ได้ตามความต้องการของเรา โดยเฉพาะจุดเสี่ยง หรือจุดอันตรายต่าง ๆ ที่เราต้องการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินเข้าไปตรวจ เพียงเท่านี้เราก็สามารถทราบได้แล้วว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินเข้าไปตรวจตามจุดที่เรากำหนดไว้หรือไม่ และเดินไปตรวจเวลาใดบ้าง

ประโยน์ของนาฬิกายาม

  • ช่วยลดปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือหลับยาม
  • การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความรวดเร็ว รอบคอบและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  • สามารถกำหนดตัวเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจเช็คได้
  • สะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้
  • สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้
  • สามารถระบุเวลาที่เข้าตรวจเช็คจุดหรือพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
  • สารถระบุและบันทึกข้อมูลได้ในกรณีของเหตุการณ์ไม่ปกติ
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน และสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่นั้นได้มากยิ่งขึ้น

 

ดูสินค้าเพิ่มเติม>>https://www.ccdcam-th.com/guard-tour