อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector

อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector

ในปัจจุบันเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรืออัคคีภัยเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งโดยจะเห็นได้ตามข่าวสารที่คอยอัพเดตประจำวัน ซึ่งเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขณะที่เริ่มเกิดเพลิงไหม้ไม่มีคนอยู่หรือเกิดในขณะที่บริเวณนั้น ๆ ไม่มีคนเห็น พอคนจะเห็นเพลิงก็ได้ลุกลามพื้นที่จนเกินกำลังที่มนุษย์จะสามารถดับไฟเพื่อไม่ให้สิ่งของเสียหายไปมากแล้ว แต่ถ้าหากก่อนจะเกิดเพลิงไหม้นั้น มีตัวส่งสัญญาณอย่าง อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ Smoke Detector เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้คนทราบก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้รับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

อุปกรณ์ป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้

อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือ Smoke Detector คืออุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้โดยตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจจับอนุภาคควันไฟได้ โดยที่เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ สิ่งแรกที่ลอยขึ้นไปบนอากาสจะเป็นควัน พอตัวเครื่องตรวจจับควัน ตรวจจับได้ก็จะทำงานและส่งสัญญาณเตือนภัย ไม่ว่าจะเป็นเสียง และแสง ซึ่งช่วยให้คนที่อยู่บริเวณรอบข้างปลอดภัย และอพยพหนีได้ทันท่วงที และนอกจากนี้การที่เราติดตั้งเครื่องตรวจจับควันนั้นยังช่วยให้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เราสามารถแจ้งรถดับเพลิง หรือสามารถดับไฟได้ทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบริเวณอื่น พร้อมทั้งช่วยลดความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้

การตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันให้เป็นไปตามมาตรฐาน

            สำหรับผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไปแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปสัก 1-2 ปี แนะนำให้ทำการทดสอบตัวเครื่องว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้อุปกรณ์ตรวจจับควันมีคุณภาพที่เสื่อมลง หรือใช้งานไม่ได้แล้ว เช่น ลม ฝุ่น ละออง ความชื้น และความร้อน

การตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถปฏิบัติตามได้ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบลักษณะภายนอกของอุปกรณ์โดยดูว่าชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ตรวจจับควันยังอยู่ครบหรือไม่ เช่น หลอดไฟแสดงผล และอุปกรณ์ต่อสัญญาณกับวงจรสัญญาณ
  • ตรวจสอบว่ามีฝุ่นละอองสะสมในอุปกรณ์หรือไม่ เพราะการที่มีฝุ่นละอองสะสมอยู่ในอุปกรณ์จำทำให้ตัวอุปกรณ์จับควันไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ทำความสะอาดตาข่ายป้องกันแมลง พร้อมทั้งเช็ คสภาพว่าตาข่ายยังสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่
  • ชิ้นส่วนโลหะต้องไม่มีร่องรอยผุกร่อน
  • ตรวจสอบความมั่นคงของอุปกรณ์น็อตทุกตัวต้องไม่หลุดหลวมและอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับควันให้เหมาะสม

            สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันอาจจะเกิดความสงสัยว่าควรจะติดอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดใด ทั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากการใช้งาน สถานที่ และต้นเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ดังนี้

  • อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Ionization จะเหมาะกับการตรวจจับควันที่เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว และมีอณูขนาดเล็กประมาณ 0.01-0.3 ไมครอน
  • อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Photoelectric จะเหมาะกับการตรวจจับควันที่เกิดการเผาไหม้อย่างช้า ๆ โดยอนูขนาด 0.3-0.10 ไมครอน

            ทั้งนี้อุปกรณ์ตรวจจับควันทั้งสองชนิดสามารถตรวจจับควันได้เหมือนกัน จะแตกต่างกันที่เวลาในการตอบสนอง และเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไหนเหมาะกับตก อาคาร หรือโรงงาน เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการเผาไหม้ เช่น การเผาไหม้ที่เกิดจาการทิ้งก้นบุหรี่ลงโซฟา หรือเตียงนอน จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างช้า ๆ แต่การทิ้งก้นบุหรี่เช่นเดียวกันแต่ทิ้งลงที่กระดาษจะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว