ไฟจราจรแสดงสถานะไม้กั้นรถ

ไฟจราจร และอุปกรณ์ไฟใต้ไม้กั้นแสดงสถานะไม้กั้นรถยนต์

            สัญญาณไฟเขียว-แดงถือว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนเพิ่มที่สามารถใช้ร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การทำงานของสัญญาณไฟแสดงผลตามการทำงานของไม้กั้นหรือไม่ หรือถ้าหากเราจะใช้ไฟเขียวไฟแดงร่วมกับระบบควบคุมการทำงานการเปิดประตูก็ได้ เช่น ถ้าประตูปิดสนิทให้แสดงสัญญาณไฟสีแดง แต่ถ้าหากเปิดให้แสดงสัญญาณไฟสีเขียว เป็นต้น ปัจจุบันการนำสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไปใช้ร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์นั้นเริ่มมีเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ไฟจราจร หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไฟไม้กั้นรถยนต์เป็นไฟคอยบอกสถานะในการเปิด-ปิดของไม้เป็นการช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน จะทำให้เราสามารถมองเห็นตัวไม้กั้นอย่างชัดเจน ระบบการทำงานของไฟเขียวไฟแดงเราสามารถสั่งงานได้จะเป็นการกดด้วย Manual สั่งงานด้วย รปภ. ให้ขึ้นไฟเขียวไฟแดงช่วงไหนโดย รปภ. จะเป็นคนสั่งหรือจะให้สั่งงานอัตโนมัติตามสถานะการทำงานของไม้กั้นรถยนต์ได้ เช่น

             - ให้แสดงไฟสีแดงในช่วงที่ไม้กั้นรถยนต์แขนกั้นลงเพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่า ณ ช่วงเวลานี้ไม่ปลอดภัยห้ามผ่าน

        - ให้แสดงไฟสีเขียวในช่วงที่ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้นเพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่า ณ ช่วงเวลานี้ปลอดภัยสามารถผ่านได้

ไฟจราจรแสดงสถานะไม้กั้น

           หลักการทำงานร่วมกันระหว่างไม้กั้นรถยนต์กับไฟเขียวไฟแดง คือ ระบบไฟจะแสดงสีเขียวเฉพาะตอนที่ไม้กั้นรถยนต์ยกขึ้นสุดแล้วเท่านั้น หากไม้กั้นรถยนต์อยู่ในสถานะลง หรือกำลังยกลง หรือกำลังยกขึ้น สถานะไฟก็จะเป็นไฟแดงตลอดเวลาเพื่อแจ้งเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยไม่อนุญาตให้ขับผ่าน อาจเกิดอันตรายต่อรถยนต์และคนขับได้

            ไม้กั้นรถยนต์พร้อมระบบไฟเขียวไฟแดงสามารถใช้ได้ทั้งไม้กั้นรถยนต์แบบใช้รีโมทหรือปุ่มกด และไม้กั้นรถยนต์ระบบทาบบัตร รวมถึงไม้กั้นรถยนต์ระบบ Easy pass ซึ่งในการสั่งงานให้ระบบไฟแสดงสถานะเราจะใช้สัญญาณจากตู้ควบคุมไม้กั้นเป็นตัวส่งสัญญาณ ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าระบบไฟจะแสดงสถานะได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบการขึ้นและลงของตัวไม้กั้น

            ระบบไฟเขียวไฟแดงมักนิยมติดตั้งคู่กับไม้กั้นรถยนต์ที่กั้นทางเข้าสำหรับผู้มาติดต่อ ซึ่งจะต้องให้ผู้มาติดต่อจอดรถเพื่อแลกบัตรก่อนเข้าไปในสถานที่ การติดตั้งระบบไฟไว้จะช่วยให้ผู้มาติดต่อทราบว่ายังไม่สามารถขับผ่านเข้าไปได้หากสถานะไฟยังไม่แสดงสีเขียว นอกจากนี้การใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายชนิดเพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ใช้งานร่วมกับระบบวงจรปิดเพื่อเก็บข้อมูลทะเบียนรถและผู้ขับขี่ หรือจะเป็นการใช้งานร่วมกับโปรแกรมคิดค่าที่จอดรถเพื่อคิดเงินสำหรับเก็บค่าที่จอดรถ โดยสามารถคำนวณได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือรายชั่วโมง เป็นต้น

 

 

Visitors: 15,501,231