Board Wiegand Controller

Board Wiegand Controller

Wiegand Controller หรือบอร์ดอัจฉริยะควบคุมการทำงานของระบบ เป็นอุปกรณ์ที่นิยมนำไปใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรหรือไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติที่เรามักเรียกกันว่าระบบ easy pass ก็ใช้ตัว Wiegand Controller ควบคุมระบบทั้งสิ้น และยังรวมไปถึงระบการเปิด-ปิดประตูที่เราสามารถนำ Wiegand Controller มาใช้งานร่วมกับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้เช่นกัน โดยจะควบคุมด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก็สามารถทำได้ เพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อให้ทำงานร่วมกันและสามารถส่งสัญญาณในรูปแบบ Wiegand 26bit  หรือ Wiegand 32bit เราก็สามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ทันที

ประโยชน์ของBoard Wiegand Controller

1. Wiegand Controller รองรับผู้ใช้งาน 20,000 ไอดี สามารถใช้งานได้ทั้งบัตรผ่าน ลายนิ้วมือหรือใบหน้า ขึ้นอยู่กับว่าตัวอ่านใช้อะไรเป็นตัวอ่านข้อมูล เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์ใช้เครื่องอ่านบัตรเป็นตัวอ่านเราก็สามารถใช้บัตรกับ Wiegand Controller ได้ หรือตัวระบบควบคุมประตูใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นตัวอ่านข้อมูล เราก็สามารถใช้ลายนิ้วมือกับตัว Wiegand Controller ได้โดยตัว Controller เราจะไม่ทราบว่าอะไรเป็นตัวอ่านจะทราบเพียงแค่ตัวไอดีนี้หรือรหัสนี้สามารถผ่านเข้า-ออกได้หรือไม่เท่านั้น

2. Wiegand Controller รองรับการใช้ฟังก์ชันป้องกันการใช้บัตรซ้ำ ส่วนใหญ่จะนิยมกับระบบไม้กั้นรถยนต์ เช่น หากไม่ทาบบัตรเข้าไปก็จะไม่สามารถทาบบัตรออกได้

3. เราสามารถกำหนดวันเวลาในการอนุญาตให้ใช้งานได้ หากผู้ใช้งานต้องการเข้าหรือออกนอกเวลาที่ระบุก็ไม่สามารถใช้บัตรทาบได้

4. ระบบของ Wiegand Controller รองรับการบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 300,000 รายการ ทุกครั้งที่มีการเข้าหรือออกระบบจะเก็บบันทึกไว้ทั้งหมด จะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ผ่านเข้า-ออกระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด

5. การเก็บประวัติของผู้ใช้งานก็มีให้บันทึกได้ย่างละเอียด เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ เชื้อชาติ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ทะเบียนรถ กรุ๊ปเลือด หรืออื่น ๆ ก็สามารถเก็บไว้ในระบบได้

6. Wiegand Controller มีให้เลือก 3 แบบด้วยกันคือ

            6.1 Wiegand 1002 = รองรับการเปิด-ปิดประตูได้ 1 ประตู เราสามารถใช้เครื่องอ่านได้ 2 ตัว เช่น อ่านเข้าและอ่านออก

            6.2 Wiegand 2002 = รองรับการเปิด-ปิดประตูได้ 2 ประตู เราสามารถใช้เครื่องอ่านได้ 4 ตัว คือ อ่านเข้าและอ่านออก 2 ตัวต่อ 1ประตู

            6.3 Wiegand 4001 = รองรับการเปิด-ปิดประตูได้ 4 ประตู เราสามารถใช้เครื่องบัตรได้ 4 ตัว

7. สำหรับลูกค้าที่ต้องการจำกัดสิทธิ เช่น เข้าประตูนั้นได้ ข้าประตูนี้ไม่ได้ หรือให้เข้าบางประตูได้แค่บางช่วงเวลาก็สามารถกำหนดได้เช่นกัน

8. Wiegand Controller ควบคุมการทำงานโดยโปรแกรม Access Control โดยตัว Controller สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แต่หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้า-ออกเราจะต้องอัพโหลดข้อมูลไปยัง Controller ก่อนเสมอ และระบบจะรับคำสั่งจากการอัพโหลดครั้งสุดท้ายเท่านั้น ข้อมูลที่มีการอัพโหลดใหม่จะเข้าไปทับแทนที่ข้อมูลเดิมแบบ 100%

9. ฐานข้อมูลของโปรแกรม Access Control ถือว่าสำคัญมากเพราะหากฐานข้อมูลหายไปเราจะต้องบันทึกบัตรผ่านหรือข้อมูลพนักงานใหม่ทั้งหมด

Visitors: 15,501,234