Magnetic Wireless ความถี่ 4.7 3.3 และ 1.5

รหัสสินค้า : 6HSMG01

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แถบแม่เหล็ก ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน แจ้งเตือนเมื่อมีผู้มางัดแงะ ระบบไร้สาย คลื่นความถี่ 1.5 และ 4.7 MHz เลือกได้ .ระบบเตือนภัยกันขโมย