GSM แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์บ้านประหยัดค่าโทรด้วยโปรโมชั่นมือถือ

รหัสสินค้า : 8-OT-GSM8848

ราคา

3,500.00 ฿


5,500.00 ฿

 (-36%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

GSM FIX WIRELESS TERMINAL 3G FWT

เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ sim

เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบพอร์ตเดียว ใส่ได้ 1 ซิมการ์ดเท่านั้น เพื่อให้โทรศัพท์บ้านได้เชื่อมต่อและใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์บ้าน ซึ่งอุปกรณ์ GSM นี้ สามารถรับสายและโทรออกได้ และได้ใช้โปรโมชั่นประหยัดค่าโทรของซิมโทรศัพท์มือถือได้ด้วย