HN-880C-120 Hashima conveyor Type Needle detector

รหัสสินค้า : LK-HN880C

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

Hashima เครื่องสแกนโลหะเข็มหักในเเสื้อเผ้าเด็กรุ่นใหม่ล่าสุด

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด