เครื่องตรวจโลหะสายพานเสื้อผ้า

รหัสสินค้า : 55

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

เครื่องตรวจโลหะสายพานเสื้อผ้าเด็กอ่อน โรงงานผลิตเสื้อผ้าต้องมีเครื่องเพื่อตรวจสอบหาเศษโลหะเข็มที่หักระหว่างการผลิตสินค้า

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด