เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ 2 เลขหมาย

รหัสสินค้า : 4TCNAR6102S

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบ Stand alone ผ่าน Network รุ่น NAR6100 Series รองรับ 1,2,4 คู่สาย SD CARD 64 GB. บันทึกเสียงได้ 2,285 ชั่วโมง และ SD Card 128 GB บันทึกเสียงได้ 4,578 ชั่วโมง สามารถต่อเชื่อมกันได้ สูงสุด 20 ตัว (80 คู่สาย) โดยผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ 2 เลขหมาย ตัวเครื่องบันทึกด้วยเม็มโมรี่ เป็นระบบ Stanalone Network Voice Logger

  • PBX (RS232)
  • LOOP Recording
  • Time / Date Stamp
  • Caller ID (FSK / DTMF)
  • CMS (Central Monitor System)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด