• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ICLOCK700
  16,500.00 ฿
  18,500.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องสแกนใบหน้า และบัตรRFID 125K
  9,500.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-10%)
 • สแกนลายน้ิวมือ ได้ 8000 ลายนิ้วมือ
  18,000.00 ฿
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK4500 USB FINGER READER
  2,500.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-29%)
 • F7 FINGERPRINT สแกนลายนิ้วมือ รองรับได้ 1500 นิ้วมือ
  4,000.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-11%)
 • สแกนลายนิ้วมือ Finger Print
  8,000.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-16%)
Visitors: 15,492,249