PTFE test pieces (FDA) คืออะไร

PTFE (Polytetrafluoroethylene) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า Teflon เป็นวัสดุโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง อีกทั้งยังมีความลื่นและมีความสามารถในการไม่ติดกับสารอื่นๆ จึงนิยมนำมาใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารด้วย

PTFE test pieces (FDA) หมายถึง ชิ้นทดสอบหรือชิ้นงานที่ทำจาก PTFE ซึ่งผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในการใช้งานเกี่ยวกับการสัมผัสกับอาหาร ซึ่งหมายความว่าชิ้นงานเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตและการบรรจุอาหารตามมาตรฐานที่ FDA กำหนด

คุณสมบัติของ PTFE ที่ทำให้ได้รับการรับรองจาก FDA มีดังนี้:

 1. ทนทานต่อสารเคมี: PTFE มีความทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด ไม่ถูกทำลายหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารอาหาร
 2. ทนทานต่ออุณหภูมิ: PTFE สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
 3. ไม่เป็นพิษ: PTFE ไม่ปล่อยสารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับอาหาร
 4. ลื่น: พื้นผิวของ PTFE มีความลื่น ทำให้อาหารไม่ติดกับพื้นผิว จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตอาหาร

การใช้ PTFE test pieces (FDA) ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยและมาตรฐานในการผลิตที่สูง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

 • ใหม่ล่าสุด
  ball ceramic test piece ลูกบอลเซรามิกทดสอบเครื่อง Xray
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  แผ่นทดสอบของเครื่องตรวจโลหะ HASHIMA ขนาด 0.8mm
  0.00 บาท
  ขายแล้ว 5
 • Test Ball Test piece แผ่นทดสอบเครื่องสแกนโลหะ SOKO
  0.00 บาท
  ขายแล้ว 65
 • ใหม่ล่าสุด
  Test piece เครื่องตรวจจับโลหะ Hashima
  0.00 บาท
  ขายแล้ว 65