เครื่องอ่านเขียน UHF RFID DESKTOP USB READER WRITER

รหัสสินค้า : 5KC5133U

ราคา

4,500.00 ฿


5,000.00 ฿

 (-10%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด


สิ่งสำคัญความจำเป็นที่ต้องทราบประเภทการ์ด เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ตัวอ่านการ์ด ผู้ออกบัตรจึงจะสามารถดำเนินการออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์ภายใน 5-10 วินาที หลังจากเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ เมื่อผ่านไป 10 วินาที หลังจากเชื่อมต่อและเครื่องอ่านการ์ดอยู่ในโหมด แป้นพิมพ์เสมือนเครื่องจะข้ามไปยังโหมดแป้นพิมพ์เสมือน ไม่สามารถออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์ได้ หากคุณต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ออนไลน์ คุณต้องรีเซ็ตผู้ออกบัตร (เสียบและถอดปลั๊ก USB)