button Switch control box ปุ่มกด ขึ้น ลง หยุด แท่นปุ่มกด

รหัสสินค้า : 5BGSW

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

button swith control box

แท่นปุ่มกดขึ้นลง ลูกศรปุ่มหยุด รอกประตูม้วนชัตเตอร์ใช้สำหรับติดตั้งประตูม้วน CARPARK แขนกั้นรถเข้าหมู่บ้าน คอนโด ฯลฯ

Switch สวิทซ์ปุ่มกด 3 ปุ่ม สามารถใช้ร่วมกับระบบกั้นรถ CARPARK หรือประตูบ้านที่เป็นประตูม้วน เมื่อต่อเข้าอุปกรณ์นี้แล้วจะสามารถกดคำสั่งให้กดขึ้น กดลง หรือกดหยุด ได้ 3 คำสั่ง นำไปต่อประยุกต์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายประเภท ตัวอุปกรณ์ใช้ไฟ 12 โวล์ท 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด